20180715_073121

Kas ji?

Sušukuota vėjo alsavimo

Apsirengusi nakties tamsa

Beskindama gyvenimo

Raustančias uogas

Po šermukšnio šaka

Stebėdama jas krintant

Jūros paviršiun

Iš saujos po uogą

Kol nieko nelieka

Mėnuliui bučiuojant

Nykstančią saulę

Ji

Kaire ranka

Vyną dalino

Iš ąsočio molinio

Kam nerimo skonio pateko

Kas ilgesio kvapą pažino

O kam nė lašo neliko

Nuėjo pajūriu

Jos nepažinę

dalintis įrašu