IMG_1159-2

Miško dainiai

Saulei bekylant 

Iš miško virš ryto

Rūkas suskumba

Nusekti pavėjui

Užleisti areną

Laukiniam folklorui

Išbūt glūdumoj

Nebyliu žiūrovų

Migla po miglos

Rūkui einant 

Paukščių tauta

Minkštai a cappella 

Repetuoja vokalą

Medžiai lyriškai ošia

Darnia sutartine

Laukinėj gamtoj

Naktin meditavę

Siūbuoja į taktą

Šokio laukinio

O rūkas vis žiūri

Šešėly nebyliai

Kada atlikėjai

Po vieną po vieną

Pabaigs savo sceną

Tamsėjant arenai

dalintis įrašu