IMG_2207-2

Klajonės

Šlapiu asfaltu 

Brenda senas vilkas

Kojas ir ilgas klajones

Sunkiai bepavilkdamas

Ir išslapstyti pastarųjų

Negalėdamas

Nei portfelyje

Nei nuosavam šešėlyje

Prasilenkia su

Liūtais ir banginiais

Išėjusiais klajoti

Be portfelių 

Ir be šešėlių

Nerimastingai bėgančių

Nuo ryto išblaivėjimo

Šlapiu grubiu asfaltu 

Brenda senas vilkas

Vis dar tikėdamas 

Ir besivildamas

Surasti jaukų kampą

Ar šešėlį

Kur saugiai klajones padėjęs 

Guls ilsėtis

dalintis įrašu