IMG_2747

Gegužis

Šešėliui stovint po trapeciniu žibintu

Žibinto šviesą lietaus tango karpo

Nutilus tango liejasi aplodismentai

Šešėlis plodamas delnais rankas sušildo

Krėsle šiltuos namuos prie lango sėdi

Jauna mama dar tik gegužį būsianti

Žibinto šviesą tango sukarpytą 

Sapnuoti nešasi į apklotą vilnonį susuktą

Sulaukė ryto atskirai prie lango dviese

Mama bebūsianti namuose krėsle

Šešėlis po begęstančiu žibintu išstovėjęs

Bebūsiančios mamos delnuos lietaus įžėręs

Sutikti rytą pakviečia aplodismentai

Už lango kantriai blankstančio šešėlio

Bebūsianti mama belaukdama gegužio

Dar vienąnakt prie lango išsėdėjo

dalintis įrašu